วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

4. How to parse string expression such as "((2-1)*3)/4" ?

หากต้องเขียน function สำหรับประมวลผล String ที่มีลักษณะเป็น expression เช่น 2+1, (3*1)/2, หรือ ((2-1)*3)/4 เป็นต้น จะต้องทำอย่างไร

1 ความคิดเห็น:

  1. จริงไม่คิดอะไรมากก็พอจะเขียนโปรแกรมได้ครับ แต่ถ้าจะให้เป็นหลักเป็นการสักหน่อยก็อาจจะต้องใช้แนวคิดของ
    1. Grammar
    2. Graph
    ใน discrete mathematics ดูครับ

    ตอบลบ