วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1.How to sort 2 dimensions array?

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจัดเรียงอาเรย์แบบ 2 มิติ N X N ดังนี้

1, 9, 8, 7
2, 4, 5, 3
6, 0, 10, 11

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

0, 1, 2, 3
4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11

2 ความคิดเห็น:

 1. ขั้นตอนการคิดคือ
  1. ทำ 2 มิติให้เป็น 1 มิติ
  2. จัดเรียง 1 มิติด้วยเทคนิคการ sort แบบต่างๆ
  3. แปลงจาก 1 มิติกลับเป็น 2 มิติเหมือนเดิม

  ตอบลบ
 2. int[] oneDimension = new int[inputs.length * inputs[0].length];
  int count=0;
  for(int i=0;i<inputs.length;i++){
  for(int j=0;j<inputs[i].length;j++){
  oneDimension[count++] = inputs[i][j];

  }
  }

  oneDimension = sortOneDimension(oneDimension);

  count=0;
  for(int i=0;i<inputs.length;i++){
  for(int j=0;j<inputs[i].length;j++){
  inputs[i][j]=oneDimension[count++];
  }
  }

  ตอบลบ