วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

5. How to convert number to Thai Baht text?

โจทย์ข้อนี้คือตั้งใจให้เห็น function bahttext() ของ excel นั้นเองครับ โดยหากใส่ค่า 123 เข้าไป function นี้ก็จะอ่านค่าออกมาเป็น "หนึ่งร้อยยี่สิบสาม" ครับ

4. How to parse string expression such as "((2-1)*3)/4" ?

หากต้องเขียน function สำหรับประมวลผล String ที่มีลักษณะเป็น expression เช่น 2+1, (3*1)/2, หรือ ((2-1)*3)/4 เป็นต้น จะต้องทำอย่างไร

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

3.How to convert column letters to number?


หากใครสังเกต column header ของ excel หรือ spread sheet อื่นๆแล้วจะพบว่า column header จะเป็นตัวอักษรแทนที่จะเป็นตัวเลขเหมือนกับ row header เช่น A, B, C, ..., Z, AA, ...

โจทย์คือหากต้องการเขียน function ที่รับค่า column header เหล่านี้เป็น input parameter แล้วให้คืนค่ากลับออกมาเป็นตัวเลขแทนจะทำอย่างไร

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

2.How to pass multiple status by one Integer?


หากต้องการส่งค่าท่าทางของตัวละครในเกมส์มากกว่า 1 ค่าไปพร้อมกันโดยใช้ตัวแปร integer เพียงตัวเดียวจะต้องทำอย่างไร
ตัวอย่างของการใช้งาน เช่น ตัวละครมีท่าทางคือ
  • กระโดด (jump)
  • ตีลังกากลับหลัง (flic-fac)
  • เตะ (kick)

ต้องการให้ตัวละคร กระโดดเตะ ต้องส่งค่าอย่างไร


วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1.How to sort 2 dimensions array?

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจัดเรียงอาเรย์แบบ 2 มิติ N X N ดังนี้

1, 9, 8, 7
2, 4, 5, 3
6, 0, 10, 11

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

0, 1, 2, 3
4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11